Tamtron WNexus Internet report

Användarhjälp

Logga in

Öppna din Internet läsare, ange adressen http://www.tamtron.net/wnexus välj vilket språk du önskar att använda genom att klicka på rätt flagga. Du är nu på inloggnings sidan. Ange ditt användarnamn samt lösenord och klicka sedan på logga in. Du är nu i huvudmenyn.

Huvudmenyn

Från huvudmenyn kan du välja rapport från den senaste 24 timmar, senaste veckan, senaste 2 veckor eller senaste månaden genom att klicka på respektive knapp I huvudmenyn.

Genom att klicka på Hjälp knappen kommer du till denna sida

Du avslutar/logga ur från denna tjänst genom att klicka på Avsluta knappen.

Rapport

Det är två typer av data I rapporten: Data från minnet och data från vägningarna. Du kan sorterar och kategorisera data från minnet, till exempel, finns det ett fält för kund i minnet så kan du sortera data genom att klicka på huvudet. Du kan också få total summan för varje kund.

Att klicka på Avsluta så avslutar du denna tjänst.

Att klicka på Huvudmeny så går du tillbaka till huvudmenyn.

Att klicka på Uppdatera så uppdaterar du data I rapporten.

Att klicka på Export så kan du spara eller äppna data i csv format och hantera det i Microsoft Excel.


Powered By Tamtron Servers Oy