Tamtron WNexus Internetraportti

Käyttöohje

Yleistä

Tamtron WNnexus Internetraportti on verkkopalvelu Tamtronin vaaoilla tehtyjen punnitusten tosiaikaiseen seuraamiseen.

Tosiaikasen raportoinnin lisäksi palvelussa on perushakutoiminto ja tietojen luokittelu. Lisäksi tiedot on mahdollista tallentaa Microsoft Wordia tai Exceliä varten; tai OpenOfficeen (LibreOffice).

Tässä tiedostossa on kuvattu kaikki WNexus Internetraportin toiminnot. Kaikki toiminnot eivät välttämättä ole kaikkien käyttäjien käytettävissä.

Sisäänkirjaantuminen

Palvelun kotisivu on www.tamtron.net/wnexus/. Kotisivulta valitaan palvelussa käytettävä kieli klikkaamalla kieltä kuvaavaa lippua. Lipun klikkaamisella pääsee sisäänkirjaantumissivulle.

Sisäänkirjaantumissivulle syötetään Käyttäjätunnus ja Salasana asianomaisiin kenttiin. Tämän jälkeen Kirjaudu painiketta painamalla avautuu varsinaisen palvelun päävalikko.

Päävalikko

Painikkeet

Poistu - Uloskirjaantuminen palvelusta.

Asetukset - Käyttäjäasetusten muuttaminen.

Palaute - Palautteenjättö palvelun ylläpitäjälle.

Ohje - Ohjesivu (tämä tiedosto).

Vaakalista

Vaakalistaan on listattu kaikki ne vaa'at joiden punnitustietoihin käyttäjällä on oikeus.

Vaakalistassa vasemmanpuoleisimpana olevasta painikkeesta aukeaa vaa'an asetukset . Seuraavana listassa on vaa'an tunniste. Vaa'an tunniste on vihreällä fontilla, jos vaaka on sillä hetkellä yhteydessä WNexus serveriin. Vaa'an tunnisteen jäljkeen rivillä on uusimman punnituksen päiväys, kellon aika ja kuitin numero.

Tämän jälkeen on neljä pikaraporttilinkkiä, jotka ovat päivä-, viikko-, puolikuu- ja kuukausiraportit. Päiväraportti näyttää kyseisen päivän punnitukset, mikäli niitä on. Muut kolme pikaraporttia näyttävät asianomaisen raportin nimen mukaisesta hetkestä tähän hetkeen olevat punnitustiedot. Seuraavana listassa ovat linkit haku, laajennetu haku ja summaraportti toimintoihin. Hakulinkistä aukeaa hakusivu. ja Summaraportti linkistä aukeaa summaraportin määrityssivu .

Raportti

Painikkeet

Poistu - Uloskirjaantuminen palvelusta.

Raportit - Tyokalu raportista toiseen siirtymiseen.

Päävalikko - Paluu takaisin päävalikkoon.

Päivitä - Päivittää sivun tiedot.

Tulosta - Avaa raportin uuteen ikkunaan tulostamista varten ilman painikkeita.

Muokkaa - Siirtyy usean punnitustiedon muokkaustilaan.

Tallenna - Tallentaa raportin tiedot eri tiedostomuotoihin.

Haku - Siirtyminen hakusivulle.

Summaraportti - Siirtyminen summaraportin määrityssivulla.

Palaute - Siirtyminen palautteenjättö sivulle.

Ohje - Ohjesivu (tämä tiedosto).

Raportti

Vasemmanpuoleisin kenttä on kuitinnumero. Kuitinnumeron perässä on *-merkki, jos punnitusta on muokattu joko WNexus palvelussa tai vaa'assa. Seuraavana ovat vaa'an muistiotiedot, korkeintaan kahdeksan kappaletta. Niiden oikealla puolella on aikakenttä. Aikakenttä ilmoittaa ajan milloin punnitus on tapahtunut. Aika on vaa'assa oleva aika. Seuraavana ovat kilot ja kauhat autoon ja perävaunuun, sekä rivi yhteensä kiloina. Tämän jälkeen on allekirjouitustieto, jos punnitus on kuitattu; ja usean kuitin massa kuittaamis valintaruutu. Tämän jälkeen on tieto, missä moodissa punnitus on tehty. Viimeisenä on punnitustietojen muokkauspainike.

Raportin viimeiselle riville tulostetaan punnitusten yhteispaino.

Päiväraportin tiedot päivittyvät automaattisesti aina kun serveri on saanut uuden punnituksen vaa'alta. Muut raportit eivät päivity automaattisesti.

Klikkaamalla rivin kuitinnumeroa, aukeaa kyseinen rivi kuittimuodossa. Kuitinnumeron vasemmalla puolella olevasta kuvakkeesta tulostuu kuitti tulostimeen. Kuitilla näkyvät yritystiedot voi vaihtaa Asetusvalikon Omat asetukset sivulta. Kuittinäytöllä voi myös allekirjoittaa kuitin hyväksytyksi.

Raportin tiedot voi luokitella yhden muistiotiedon suhteen klikkaamalla muistiokentän nimeä. Tällöin ao. luokittelun mukaan yhteensä tiedot tulostuu raporttiin muistiotiedon vaihtuessa. Tiedot saa takaisin kuitinnumerojärjestykseen klikkaamalla kuittinumerokentän (#), tai Päivämääräkentän nimeä.

On mahdollista kuitatata usea kuitti hyväksytyksi. Tällöin klikataan haluttujen kuittirivien perässä olevaa valintaruutu valituksi ja klikataan Sign painiketta. Tämän jälkeen voi täyttää halutut kuittiin liittyvät allekirjoitus tiedot.

Punnitusmoodin (otsikkosrivilla WM) koodit tarkoittavat seuraavaa: N tarkoittaa normaalimoodissa tehtyä punniusta ja S Varastoonkantomoodissa tehtyä punnitusta

Punnitustietojen muokkaaminen

Punnitustietojen muisiotietoja ja punnituksen punnitusmoodin voi korjata oikeaksi palvelussa, mikäli vaa'asta lähetetyissä tiedoissa on ollut virheitä. Punnitusten muokkaamiseen on kaksi tapaa: on mahdollista korjata yksittäisen punnituksen tiedot, tai korjata useamman punnituksen tiedot yhdellä muokkaamisella.

Yksittäisen punnitsemisen muistiotiedojen korjaaminen

Raporttinäkymässä oikealla on Edit painike, jota klikkaamalla muokkausnäkymä aukeaa. Muokataksesi tietoja, korjaa virheelliset tiedot, ja paina Ok.

Usean punnituksen muistiotiuetojen korjaaminen

Usean punnituksen muistiotietojen muokkaaminen käynnistyy painamalla Muokkaa painiketta. Tällöin näkymään tulee ruksilaatikot, joilla valitaan virheelliset punnituskuitit ja mitkä muistiotiedot halutaan korjata. Kun valinnat on tehty painetaan Muokkaa painiketta, jolloin on mahdollista syöttää uudet tilalle. Huom! Jos kentän jättää tyhjäksi, uudeksi arvoksi tulee tyhjä.

Usean punnituksen muokkaamisessa on mahdollista käyttää etsintätoimintoa tietojen rajaamiseen. Tällöin halutut tiedot etsitään, valitaan kaikki punnitkset ja kentät,. jotka sisältävät virheellistä tietoa, ja syötetään korvaavat arvot.

Hakutoiminto

Hakutoiminnolla etsitään punnituksia halutulta aikaväliltä tai halutuista kuiteista. Haun alku- ja loppuajan voi joko kirjoittaa ao. kenttiin muodossa pp.kk.vvvv (p=päivä kahdella numerolla, k = kuukausi kahdella numerolla, v = vuosi neljällä numerolla), tai valita päivät kalenterista, joka avautuu -painikkeesta. Päivämäärä haun perään voi lisätä kellonajan, jolloin haku rajautuu tarkemmin kellonajan alku- ja loppuaikaan pelkän päiväyksen sijaan. Kellonajan formaatti on hh:mm. Kellonaika erotetaan päiväyksestä välilyönnillä. Esimerkki haun formaatista 18.2.2012 12:00

Toinen vaihtohto rajata hakuväliä on määrittää kuittinumerot joiden väliltä tietoja etsitään. Hakua voi rajata esimerkiksi työvuoron mukaan, kun määrittää hakuu kellonaikamääritteet (aikojen formaatti: hh:mm). On myös mahdollista hakea tietoja ilman, että kumpaakaan hakuehtoa on määritelty. Tällöin haku rajaantuu korkeintaan 5000 viimeisimpään punnitukseen.

Lisäksi hakuun voi lisätä hakuehdon kahteen muistiotietoon. Hakuehto toimii niin, että ensin valitaan muuttujan nimi listasta ja sitten valitaan sille arvot, jotka halutaan ottaa mukaan raporttiin. Jos molemmat hakuehdot on määritelty, raporttiin liätään kaikki ne punnitukset jotka sisältävät molemmat muistiotiedot.

Hakua voi myös rajata mittausmoodin perusteella. Jos mittausmoodiksi valitaan Varastoonkanto, tällöin etsintä tehdään punnituksiin jotka on tehty varastoonkantotilassa.

Hakutoiminnossa on mahdollista luokitella punnitukset ajan perusteella. Mahdolliset luokitteluajat ovat 1, 2, 4 tai 8 tuntia. Luokittelu tehdään aina samalla tavalla riippumatta kellonajoista milloin punnitukset on tehty. Esimerkiksi jos luokittelu on 8 tuntia, luokittelu tehdään 0-8, 8-16 ja 16-24.

Mikäli kaikissa vaa'oissa on täysin sama muistiorakenne, silloin on mahdollista tehdä haku kaikkien vaakojen punnitustietoihin.

On mahdollista tallentaa haun ehdot uudelleen käyttöä varten. Ohjelma kysyy nimeä tallennettavalle haulla. Jos määritetyn niminen haku on ennestään tallennettu, uusi haku tallennetaan edellisen päälle

Laajennettuhaku

Laajennettuhaku -toiminnolla voi etsiä punnituksia halutulta ajalta usemmalla ehdolla kuin perus hakutoiminnolla. Hakuun pitää määrittää vähintään yksi vaaka, aika jolta haku tehdään ja vähintään yksi hakuehto.

Vaaka valitaan vaakalistasta. Jos kaikissa vaaoissa on sama muistiorakenne, voi hakumäärityksiin lisätä useampi vaaka.

Hakuajan voi määrittää joko valitsemalla kiinteän hakuajan (päivä, viikko, puolikuu tai kuukausi), tai vapaavalintaisen hakuajan. Hakuaikaan voi lisätä myös kellonajan.

Hakuehto määritetään siten, että ensin valitaan loogiseksti operaattoriksi joko AND tai OR. Seuraavaksi valitaan muistio, johon haku kohdistuu. Tämän jälkeen valitaan operaattori (=, <>, > < >= <=). Seuraavaksi kirjoitetaan tai valitaan arvo joka halutaan käyttää haussa. Hakuarvo voi olla myös tyhjä. Tämän jälkeen painetaan Lisää ehto painiketta, jotta ehto saadaan mukaan hakuun. Hakuehdon voi poistaa Poista painikkeella

Haun tuloksen voi luokitella ja lajitella. Luokittelu ja lajittelu kentät valitaan ao. listoista.

Haku suoritetaan klikkaamalla Etsi painiketta.

Summaraportti

Summaraportti toiminnolla voi koostaa halutuista muistiotiedoista summaraportin. Toiminnossa valitaan mitkä muistiot otetaan mukaan raporttiin, valitaan aika, miltä väliltä punnitukset etsitään ja hyväksytään kriteerit painamalla Ok. On myös mahdollista tehdä luokittelun päivämäärän perustuen. Vaihtoehdot ovat päivä, viikko, kaksi viikkoa ja kuukausi.

Raportin tallentaminen

Ruudulla näkyvän raportin voi tallentaa joko Microsoft Excel tai Microsoft Word muodossa. Excelin tai Wordin täytyy olla versio 2000 tai uudempi. Excel ja Word muotoiset tiedostot avautuvat myös Open Office 2.x ja uudemmissa versioissa. Vanhempia versioita ja muita ohjelmia varten tiedot voi tallentaa CSV muodossa.

Tiedoston voi myös tallentaa Tamtronin standardissa XML formaatissa.

Tallentaminen Exceliin

Klikkaa Tallenna ja valitse Excel. Paina Avaa valintaikkunassa. Raportin tiedot ovat nyt Excelissä käytettävissäsi.

Tallentaminen Wordiin

Klikkaa Tallenna ja valitse Word. Paina Avaa valintaikkunassa. Raportin tiedot ovat nyt Wordissa käytettävissäsi.

OpenOffice

Klikkaa Tallenna ja valitse joko Word tai Excel. Paina Avaa valintaikkunassa. Raportin tiedot ovat nyt joko OpenOffice Writessa jos valitsit Word tai OpenOffice Cals:ssa mikäli valitsit Excel.

CSV tiedoston avaaminen Excelissä

  1. Klikkaa Tallenna ja valitse CSV.
  2. Klikkaa Tallenna ja tallenna tiedosto esimerkiksi omat tiedostot kansioon.
  3. Käynnistä Excel
  4. Mikäli käytössäsi on Excel 2000 tai vanhempi valitse tiedot, nouda ulkoiset tiedostot ja tuo tekstitiedosto. Jos sinulla on käytössä uudempi kuin versio kuin 2000 valitse Tiedosto ja Avaa.
  5. Valitse kaikki tiedostot (*.*) tiedostotyypiksi.
  6. Valitse tallentamasi tiedosto ja klikkaa Tuo.
  7. Valitse erotettu ja klikkaa Seuraava.
  8. Valitse erottimeksi puolipiste ja klikkaa Ok.

Tiedot ovat nyt Excelissä käytettävissäsi.

Asetukset

Asetukset sivulta voi vaihtaa palvelussa käytettävät omat asetukset, salasanan ja yksikön, jota käytetään painojen ilmoittamisessa raporteissa. Lisäksi saat näkyviin vaakaraportin ja Lokin. Myöskin voit lähettää tilauksia vaakaan, voit asettaa raportinnäyttämiseen liittyäviä asetuksia ja selata kuittienmuutoshistoriaa.

Omat asetukset

Omat asetukset sivulta voit määrittää tiedot, jotka näkyvät kuittinäytöllä. Nämä tiedot ovat Nimi, Osoite, puhelinnumero, faxinumero ja www osoite.

Salasanan vaihto

Vaihda salasana painikkeesta aukeaa salasanan asetussivu. Käyttäjätunnus, salasana ja uusi salasana kahdesti tulee asianomaisiin kenttiin ja Tallenna painiketta painamalla järjestelmään tallentuu uusi salasana.

Yksiköt

Yksiköt painikkeesta avautuu yksiköiden asetussivu. Aikavyöhykkeenä Suomessa on normaaliajassa UTC + 2 tuntia, ja kesäajan aikana UTC + 3 tuntia. Punnitusyksiköksi voit valita joko kilot tai tonnit, tai amerikkalaiset yksiköt. Tallenna painikkeella hyväksyt muutokset, Paluu painikkeella hylkäät.

Vaakaraportti

Vaakaraportti näyttää tiedot, milloin vaaka on ollut edellisen kerran yhteydessä serveriin ja milloin vaaka on lähettänyt punnitustietoja serveriin. Raportin kaikki ajat ovat siinä aikavyöhykkeessä mikä on määritetty yksiköt asetuksissa. Raportti ei päivity automaattisesti. Jos haluat päivittää raportin, paina Päivitä näppäinta. Poistu painikkeesta kirjaudut ulos palvelusta. Päävalikko painikkeesta pääset palvelun päävalikkoon.

Loki

Loki toiminto näyttää lokeja tapahtumista vaa'an ja serverin välillä ja tapahtumista vaa'alla. Näytettävät lokit ovat tapahtumaloki, loki puuttuvista kuiteista, login loki ja päälläoloraportti.

Tapahtumat
Tapahtumaraportti näyttää liikenteen WNexus serverin ja vaa'an välillä. Raportista näkyy myös tilausten ja muistioden siirrot vaakaan. Tapahtumaloki näyttää myös jos FTP siirtotiedostoja on päivitetty, tai FTP siirtotiedto on siirreety FTP palvelimelle tai FTP siirtotiedostoja on siirretty FTP palvelimelta.

Puuttuvat kuitinnumerot
Puuttuvat kuitinnumerot raportista näkyy kuitit, jotka ovat jääneet syystä tai toisesta saapumatta WNexus palvelimeen. Raportista on mahdollista pyytää vaakaa lähettämään puuttuvat kuitit.

Login loki
Login raportista näkyy kuinka vaa'an käyttäjät ovat kirjaantuneet vaakaan. Jotta tämä toiminto toimisi, on vaa'assa oltava ajonesto ominaisuus.

Päälläoloraportti
Päälläoloraportista näkyy kuinka vaaka on ollut yhteydessä palvelimeen.

Tilaukset

Tilaukset sivulta voit lähettää tilauksia ja muistiotietojen päivityksiä vaakaan. Tilauksien siirtymistä vaakaan voit seurata Lokista.

Muistiotietojen poistaminen vaa'asta

Muistiotietojen poisto sivulla voit lähettää poistokomentoja vaakaan. Valitse ensin vaaka, sen jälkeen mistä muistiosta haluat poistaa tiedon, ja sen jälkeen poistettava tieto, ja paina Lähetä. Poistokomentojen siirtymistä vaakaan voit seurata Lokista.

Raportin asetukset

Raportin asetukset sivulla asetetaan mitkä muistiotiedot ja parametrit ovat näkyviä raportissa. Sieltä voi myös valita näkyyko Allekirjoitus ja Muokkaus toiminnot ja Mittausmooditieto. Lisäksi on mahdollista valita, näytetäänkö kaikki punnitukset raportissa, vai esimerkiksi ainoastaan normaalimoodissa tehdyt punnitukset.

Muutoshistoria

Muutoshistoria näytössä on listattuna kaikki punnitusten muistiotieoihin tehdyt muutokset ja poistot. Muutokset ja poistot voi palauttaa painamalla Palauta painiketta. Tällöin muutoksesta tehdään uusi muutostapahtuma Muutoshistoriaan ja valitusta muutoksen palautuksesta tulee tiedot jotka näkyy raportissa.

Vaakajärjestyksn asettaminen

Vaakajärjestely toiminnolla on mahdollista asettaa järjestys, jossa vaa'at listataan palvelussa. Toiminto toimii seuravasti: Valitse vaaka, ja siirrä vaaka haluttuun paikkaa Ylös ja Alas painikkeilla. Kun lista on valmis paina Ok, ja järjestys on tallennettu serverille.

E-mail raportit

E-mail raportit sivulla voi määrittää sähköpostiosoiteet mihin lähetetään automaattiset E-mail raportit. On mahdollista myös asettaa ehto, esim. jos jollekkin asiakkaalle tehdään punnitus, silloin palvelu lähettää sähköpostikuitin haluttuun sähköpostiosoitteeseen.

Power admin

Power admin toiminnolla on mahdollista siirtää rakenteita, uusia tietoja ja poistaa tietoja Power vaaoista. Valitse vaaka johon haluat lähettää tietoa, komento ja lähetetävä tiedosto ja paina lähetä.

Power software toiminnolla on mahdollista ladata Powerin viimeisin ohjelmaversio Powerin ohjeilmto päivittämistä varten.

Palaute

Palalutelomakkeella voit jättää palautetta palvelun ylläpidolle.

Vaa'an asetukset

-painikkeesta avautuu vaa'an asetussivu. Vaa'an tunnus on vaa'an kutsumanimi, jota käytetään palvelussa. Vaa'an tunnus on käyttäjäkohtainen. Jos usealla käyttäjällä on oikeus vaa'an tietoihin, jokainen voi nimetä vaa'an haluamalla nimellä. Asiakaskenttä on mahdollinen viittaus muistiokenttään, jossa asiakastieto on. Teksti kg autoon ja Teksti kg perävaunuun määrityksillä määritetään mitkä tekstit näkyvt edellämainittujen tekstien sijaan raportissa. On myös mahdollista asettaa alias teksti näkyväksi kuittiin.

Näytettävät punnitukset tiedolla valitaan näytetäänkö raporteissa kaikki punnitukset vai pelkästään tulostetut tai pelkästään tulostumattomat. Tämä asetus vaatii erikoisasetukset vaakaan.

Power vaakojen osalta voi määrittää mitkä tekstit näytetään USER, PRICE ja VOLUME tekstien sijaan.

Virheilmoitukset

Permission denied

Käyttäjätunnus tai salasana on virheellinen. Paina Log out painiketta, että pääset kirjaantumaan uudelleen palveluun.

Ei löytynyt pyydettyjä tietoja

Punnitustietoja ei löytynyt haluamallesi haku ajalle. Yleisimmin tämä tulee kun valitsee Päiväraportin, eikä kyseisenä päivänä ole tehty punnituksia. Paina Päävalikko painiketta että pääset takaisin päävalikkoon.Viimeksi päivitetty 24.5.2013


Powered By Tamtron Oy